Nowe środki na zielone inwestycje

Rada Nadzorcza NFOŚiGW uchwaliła niedawno nowy program, który ma się przyczynić do ochrony klimatu (ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii). Program opiewa na 340 mln zł i ma na celu dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie inteligentnych sieci energetycznych (ISE) realizowane w przestrzeniach pilotażowych. Wspomniane przedsięwzięcia (ISE) obejmą:
• energię elektryczną
• energię cieplną
• ciepłą wodę użytkową
• energię gazową (we współdziałaniu z innym rodzajem energii)

Efektywność funkcjonowania wdrażanych w ramach ISE rozwiązań pilotażowych ma zapewnić tworzona dla potrzeb tego projektu warstwa telekomunikacyjna. Co ciekawe, priorytetem programu ma być funkcjonalność działań ISE – projekty ISE zgłaszane do dofinansowania przez NFOŚiGW muszą deklarować zainstalowanie rozproszonych odnawialnych źródeł energii oraz uzyskanie minimalnego ograniczenia/uniknięcia emisji CO2 w wielkości co najmniej 1000 Mg/rok.

Program ISE przewiduje działania, które mogą rzeczywiście być przydatne nam, czyli zwykłym zjadaczom chleba – np.:
• inteligentne sieci oświetleniowe z energooszczędnym oświetleniem
• mikrogeneracja, kogeneracja i trójgeneracja gazowa
• montaż urządzeń magazynujących energię – np. infrastruktury dla pojazdów elektrycznych (jakkolwiek futurystycznie to nie brzmi)

OZE

Projekty zgłaszane do programu ISE powinny deklarować (oprócz samej inwestycji) również akcje informacyjne i edukacyjne. Teoretycznie z programu mogą skorzystać: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, instytuty badawcze, PAN oraz tworzone przez nią jednostki organizujący w przestrzeniach pilotażowych (na obszarze swego działania) przedsięwzięcia ISE. NFOŚiGW będzie dofinansowywał przedsięwzięcia ISE w formie dotacji w wysokości 30% – 70% kosztów kwalifikowanych w zależności od beneficjenta i rodzaju przedsięwzięcia.

Przewiduje się, że program obejmie ok. 180 tys. mieszkańców zamieszkujących obszary pilotażowe i przyczyni się do redukcji wyemitowanych zanieczyszczeń na poziomie ok. 80 tys. Mg CO2/rok.
Jeśli program zostanie wdrożony w sposób właściwy i zgodny ze swoimi przesłankami jego autorzy wskazują szereg korzyści płynących z ISE:
• produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (ok. 80 GWh)
• oszczędność i optymalizacja zużycia energii elektrycznej
• ograniczenie zużycia ciepła, ciepłej wody oraz gazu
• ograniczenie strat w przesyle energii
• zmniejszenie awaryjności sieci
• zmniejszenie nielegalnych poborów energii
• wytworzenie postaw prosumenckich (osób, organizacji bądź przedsiębiorców będących równocześnie producentami i konsumentami energii)

Oficjalna prezentacja programu priorytetowego będzie miała miejsce na XLI spotkaniu Forum „Energia – Efekt – Środowisko” 6 lipca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *